STORMHASPE 5008

20 kr40 kr

Används tillsammans med märla 5009 och stjärthake 5006

Kan även erhållas med påsittande skruvögla. Betecknas 5008Ö

Obehandlat, förnicklat alt. förzinkat
Förebild: Aug Stenman N:o 131
Tidsperiod: 1800-talets senare hälft
35 kr
30 kr
40 kr
20 kr
Kategori: