FÖNSTERLÅS 5177

81 kr103 kr

Material: Segjärn
Ytbehandling: Obehandlat alt. förnicklat
Förebild: Aug Stenman N:o 177
Tidsperiod: 1910-tal till ca 1950
Rek. skruv: TFS 6 x ¾”

Avsedd för ej kopplade fönster. För kopplade fönster rekommenderas 5179

103 kr
81 kr
Kategori: