Ångbromsduk Brun

2,050 kr

1,50 x 50 m per rulle.

Kvm/rulle: 75

Vikt/rulle (kg): 13,5

PRODUKTFAKTA
Insida Yttervägg, Snedtak och Tak. Cellulosaväv med armering. (Ersätter ångspärren / PEfolien).
För optimal fuktreglering. Är en ångbroms och luftät duk. Skyddar konstruktionen mot fukt och
luftrörelser. Ångbromsen kallas också för ett diffusionsöppet tätskikt, dvs viss vattenånga från
byggnaden kan transporteras ut genom duken. Vikt: 180 gram/kvm. Sd-värde: 5,5