FÖNSTERLÅS 5135

114 kr137 kr

Avsedd för ej kopplade fönster.Kan användas till kopplade fönster, om haken vänds bakfram

Segjärn
Ytbehandling: Obehandlat alt. förnicklat
Förebild: Priorverken N:o 138
Tidsperiod: ca 1905 – 1925
Rek. skruv: TFS 10 x ¾”
137 kr
114 kr
Kategori: