Back to Trävaror

Fönsterbordlist Lars-Anders

Traditionell fönsterbordlist / smygavslutning.
Mått: 40 x 44 mm. Kvalt A  Kvistren norrländsk furu

Pris 44:-

Pris per löpmeter fritt vår butik

Kategori: