Fönsterbordlist Traditionell

70 kr

Traditionell fönsterbordlist / smygavslutning.

40×44 mm.

Pris per löpmeter.

På grund av rådande marknadsläge och råvarusituation kommer en 20% prisökning ske på Veckebo sågs produkter från den 1/10 2021. Veckebo såg hoppas att läget ändras till nyår och att priset kan justeras nedåt igen.