DRAGHANDTAG 5805 mässing/förnicklat

258 kr294 kr

Draghand för dörrar m m

Förebild: Eskilstuna Jernmanufaktur N:o 1005
Tidsperiod: 1895-1935

294 kr
258 kr