Back to Trävaror

Bröstlist Wibyhyttan (mäster)

Bröstlist till vägpaneler eller tredelad golvsockel

Tidsperiod 1880-1910

Pris 60:-

Pris per löpmeter fritt vår butik

Kategori: