Bröstlist Östermalm

80 kr

Bröstlist till vägpaneler eller tredelad golvsockel

Tidsperiod 1880-1910

Pris per löpmeter