Hunton Flex 170 mm 1,38m2/paket
Pris per paket fritt vår butik Hemleverans max 20 mil från vår butik. Begär offert från oss
316 kr Lägg i varukorg
Brandskydd – Hunton Nativo

Brandegenskaper hos Hunton Nativo

Hunton Nativo innehåller 6% ammoniumfosfat som brandskydd. Det utvecklas en process, där vatten bildas som både kyler och kväver elden. Syret förbrukas vid upphettningen. Det uppstår sen ett skyddande kolskikt. Kolskiktet ökar brandmotståndet och skyddar konstruktionsdelarna en avsevärt längre tid, i stället för att ex. smälta bort som andra material och släppa fram branden. Kemikalieinspektionen klassar detta ämne som vare sig miljö- eller hälsofarligt. Tänk på att du kan hålla en tändsticka alldeles vid lågan. Häller du varmt vatten i ett glas eller en mugg, så bränner du dig nästan. Trä leder värmen mycket sämre än glas och sten. Standardiserade testmetoder återspeglar inte alltid materialets brandmotstånd i praktiken. Om man riktar en flamma från en gasbrännare mot träfiberisoleringen (klass E) och en motsvarande flamma mot mineralull (klass A2), så visar det sig att träfibern förkolnar på ytan medan mineralullen genast smälter och därmed exponerar andra konstruktionsdelar för lågorna. Konstruktioner i massivt trä har en bättre förmåga att motstå brand än stålbalkar. HuntonNativo har brandklass E. Det betyder ” icke antändningsbar ”. Är testat och godkänt via NS-EN ISO 11925-2, vilket innebär att flamman är kortare än 3 sekunder och att det skadade området som mest är 110 mm. En känd brand är den på Vretens väg i Södertälje. Hela taket rasade ihop men träfiberisoleringen var nästan helt opåverkad. Isoleringen hade helt klart förhindrat brandspridningen. Brandkåren var mycket imponerad. Brandspridning via takfoten har länge varit ett problem för räddningstjänsten. Vid en brand söker sig branden uppåt. Lågorna följer fasaden, varma brandgaser och rök stiger. Finns det otätheter kommer dessa att tränga in i intilliggande utrymmen. Panel och råspont kan antändas, heta gaser tränger sig in på vinden och skapar en sekundär brand. Så bli fallet med en ventilerad takfot. Hunton Nativo är typgodkänt utan luftning vid takfoten. Det frigörs inga skadliga gaser i Hunton Nativo vid brand. Det är farligare när det brinner idag än det var förr. De senaste årtiondena har många nya syntetiska material tillkommit och därmed förekomsten av möjliga cancerframkallande ämnen i brandrök. Dessa syntetmaterial ”kräver” behandling med flamskyddande kemikalier. Brandrök kan innehålla hälsofarliga halter av fluor, klor, brom, formaldehyd, akrolin, bensen, PVC, PCB m.m. Röken dödar de flesta människor idag när det brinner. 90%. Inte eldsflammorna. Den största akuta hälsorisken i brandgasen är isocyanater. De är 100 ggr giftigare än cyanid. Det räcker med 160-250 grader. De fräter på lungor, irriterar ögonen. Är cancerframkallande och kan orsaka astma hos en frisk person. Tommy Hertzberg, på SP Brandteknik: ”Vi fann att mineralull avger höga halter isocyanater. Mest av alla testade produkter. Anledningen är att det finns polyuretan i bindemedlet”.- Det finns tyvärr inga krav på giftighetsnivåer för material när de brinner. (Bara på båtar).
Läs mer
Drevband 03*50 Rulle 21 meter
Linfiberband till drevning Förpackning med 1 rulle. Till drevning mellan stockar i timmerhus, fönsterdrevning m.m. FRAKT TILLKOMMER
120 kr Lägg i varukorg
Drevband 03*50 Säck 504 m
Linfiberband till drevning Förpackning säck med 24 rullar. Till drevning mellan stockar i timmerhus, fönsterdrevning m.m. FRAKT TILLKOMMER
2,312 kr Lägg i varukorg
Drevband 10*30 Rulle 15 meter
Linfiberband till drevning 1 rulle á 15 meter. Till drevning mellan stockar i timmerhus, fönsterdrevning m.m. FRAKT TILLKOMMER
113 kr Lägg i varukorg
Drevband 10*100, Rulle 15 Meter
Linfiberband till drevning 1 rulle á 15 meter. Till drevning mellan stockar i timmerhus, fönsterdrevning m.m. FRAKT TILLKOMMER  
153 kr Lägg i varukorg
Drevband 10*100, Säck 165 Meter
Linfiberband till drevning Förpackning säck med 24 rullar. Till drevning mellan stockar i timmerhus, fönsterdrevning m.m. FRAKT TILLKOMMER  
1,225 kr Lägg i varukorg
Drevband 25*50, Rulle 7 Meter
Linfiberband till drevning Rulle 7 meter. Till drevning mellan stockar i timmerhus, fönsterdrevning m.m. FRAKT TILLKOMMER  
90 kr Lägg i varukorg
Drevband 25*50, Säck 161 Meter
Linfiberband till drevning Förpackning säck med 23 rullar. Till drevning mellan stockar i timmerhus, fönsterdrevning m.m. FRAKT TILLKOMMER  
1,387 kr Lägg i varukorg
Lindrev tjärat Säck 55 kg
TJÄRDREV SP
Spunnet drev, ca 30 mm diameter. Förpackning säck ca 50 kg. 1 kg, ger ca 20 löpm/kg. Används bl.a till timmerhus och som fönsterdrev.
Frakt tillkommer Produkten/produkterna har av överlåtits till Pärlans Bygghantverk. Beställning kan göras i Barrolin Byggnadsvårds webbshop. Leverans och faktura kommer att utföras av Pärlans Bygghantverk. Förfrågningar: hantverk@parlansbygg.se
7,920 kr Lägg i varukorg
Lindrev otjärat Säck 55 kg
Produkten/produkterna har av överlåtits till Pärlans Bygghantverk. Beställning kan göras i Barrolin Byggnadsvårds webbshop. Leverans och faktura kommer att utföras av Pärlans Bygghantverk. Förfrågningar: hantverk@parlansbygg.se
Otjärat lindrev
Spunnet drev, ca 30 mm diameter. Förpackning säck ca 50 kg. 1 kg, ger ca 30 löpm/kg. Används bl.a till timmerhus och som fönsterdrev, särskilt vid drevning från insidan. Frakt tillkommer
7,590 kr Lägg i varukorg
Byggnadsdrev Kraka Tjärat 5 kg
Pris 153:- per kg Kontakt oss för pris och fraktkostnad (olika vikt på ”rullarna" )
841 kr Lägg i varukorg
Byggnadsdrev Otjärat Kraka 6 kg
Pris 156:-per kg Kontakt oss för pris och fraktkostnad (olika vikt på ”rullarna")
936 kr Lägg i varukorg
Lindrev otjärat 3 kg
Lindrev otjärat. Används bl.a. till timmerhus och som fönsterdrev,  vid drevning från insidan. Pris 182:-per kg Kontakt oss för pris och fraktkostnad (olika vikt på "dockorna)  
564 kr Lägg i varukorg
Lindrev tjärat 4 kg
Tjärat lindrev för drevning av timmerhus utvändigt och som fönsterdrev Pris 182 kr per kg Kontakt oss för pris och fraktkostnad (olika vikt på "dockorna)  
728 kr Lägg i varukorg