Välkommen till Pärlans Bygghantverk och Barrolin Byggnadsvård i Ockelbo.

Väletablerad snickeri och bygghantverkare med specialistkompetens inom underhåll och restaurering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader.

Byggprojekt på gamla hus och 18- och 1900-talsbyggnader som finns i Ockelbo med omnejd. Byggnader som har mångfalden av fina detaljer och karaktärsdrag som är värda att bevara och här ingår arbeten på kulturhistoriska byggnader som kyrkor och byggnadsminnen. 

Vår kunskap och kapacitet inom de traditionella bygghantverkstekniker med material och konstruktioner som hör till kan vi även erbjuda våra tjänster för om- och tillbyggnationer av äldre hus samt så klart nybyggnationer.

Sedan april 2018 har vi övertagit försäljningen av Barrolin byggnadsvård som tidigare fanns i Torsåker.