Flex-200_smallHunton Flex

 

Hunton Flex  träfiberskivor (Storlek 565 x 1220 mm) Produktblad

Brandklass:  E      Densitet:   50 kg/kbm       Värmekonduktivitet:   0,038      Värmekapacitet:   2100 J.

Priser  INKLUSIVE  moms

Tjocklek Kvm/pkt Antal i pkt Pris/kvm  Pris/pkt  Pris/pall-pkt Kvm/pall
  40 mm      6,89      10 st     75:00 kr      516 kr   5160 kr /10   68,93
  45 mm      6,89      10 st     79:00 kr      544 kr   5.450 kr /10   68,93
  70 mm      4,82        7 st   109:00 kr      525 kr   5.250 kr /10   48,20
  95 mm      3,44        5 st   139:00 kr      478 kr   4.780 kr /10   34,40
120 mm      2,76        4 st   179:00 kr      494 kr   4.940 kr /10   27,60
145 mm      2,76        4 st   215:00 kr      570 kr   4.750 kr / 8   22,08
170 mm      1,38        2 st   249:00 kr      344 kr   4.812 kr/  14   19,32
200 mm      1,38        2 st   299:00 kr      413 kr   3.850 kr /10   13,79
220 mm      1,38        2 st   349:00 kr      481 kr   4.812 kr /10   13,79

Priserna gäller fritt vår butik. Rabatt 10 % vid köp av en hel pall. OBS! RETUR AV KÖPT ISOLERING AVGÅR 10% 

Ekologisk produkt

Innehåller:
Träfibrer Gra/furu ca 86%
BIKO fibrer ca 6%
Mix av ammoniak och fosforsubstanser ca 8 %
God värmelagringskapacitet
FLEX Träfiberisolering har en rad fördelar. Bland annat har den en värmelagringskapacitet
som är dubbelt jämfört med normal isolering. Det gör att man får en mer stabil inomhustemperatur när det är temperatursvängningar
ute (natt/dag).
Transporterar Fukt
FLEX Träfiberisolering har också en unik förmåga att transportera fukt.
Där normal isolering kan lagra ca 2% fuktighet, kan Flex Träfiberisolering
lagra hela 20%. Detta är speciellt fördelaktigt när man bygger tjockare
väggar där risken för kondens blir större.
Konstruktioner som ”andas” utan fungerande ångspärr har visat sig ha
en positiv inverkan på inomhusklimatet. I dessa konstruktioner är det en
fördel att använda FLEX Träfiberisolering på grund av sin förmåga att
lagra och transportera fukt genom väggen.
Universal isolering
FLEX Träfiberisolering kan användas till både golv, vägg och tak, både vid
nyproduktion och renovering.
EKOLOGI
Råvaran till alla STEICO isoleringsmaterial kommer från ett hållbart
skogsbruk, som uppfyller de stränga kraven i FSC® (Forest Stewardship
Council). Målet med FSC® är att främja miljövänliga, socialt ansvarstagande
och ekonomiskt hållbara skogsbruk. Följaktligen ger du som använder
FLEX ett betydande bidrag till klimatskyddet.
Ett genomsnittligt träd lagrar cirka 1 ton CO2 (Koldioxid) under sin tillväxt
och på samma gång alstras 0,7 ton syre. CO2 som lagras i träden i form
av kol finns kvar i den färdiga produkten – medan de nyplanterade träden
fortsätter att absorbera växthusgasen CO2 från atmosfären.
BEARBETING – ENKELT OCH ALLERGIVÄNLIGT
FLEX egenskaper kännetecknas av gott kompressionsmotstånd och
dimensionsstabilitet. Skurna storlekar bibehåller sin form. Tack vare materialets
flexibla struktur, kan mindre ojämnheter lätt utjämnas. Flex, liksom
alla naturfiber isoleringsmaterial, är mycket användarvänlig och orsakar
inte klåda – var sig under sågning eller installation. För att gära bra och
okomplicerade snitt, är det bäst att använda en speciell isoleringskniv eller
elsåg.
Isolersåg Hunton 320 kr/st
Ångbromsduk-Vit H=1,40 m*25 m=35 kvm
Pris 1.000 kr/rulle

 Tejp till ångbromsduk 50 mm*25 m  250 :-/rrl

 

 

parkettmatta
PARKETTUNDERLAGSMATTA
PARKETTUNDERLAGSMATTA Linfiberfilt
Stegljudsdämpande matta för trägolv m.m.
2,710 kr3,235 kr Visa produkter
Linsnöre-tätningslist
Linsnöre-Tätningslist

Linsnöre för tätning av innanfönster- dörrar m m.

Pris per löpmeter

 

5 kr22 kr Visa produkter
lindrev
Lindrev tjärat Säck 50 kg
TJÄRDREV SP
Spunnet drev, ca 30 mm diameter. Förpackning säck ca 50 kg. 1 kg, ger ca 20 löpm/kg. Används bl.a till timmerhus och som fönsterdrev.

Frakt tillkommer

6,750 kr Lägg i varukorg
lindrev
Lindrev tjärat

Tjärat lindrev för drevning av timmerhus utvändigt och som fönsterdrev

Pris 160 kr per kg

Kontakt oss för pris och fraktkostnad (olika vikt på ”dockorna)

 

Läs mer
lindrev
Lindrev otjärat Säck 50 kg

 

Otjärat lindrev

Spunnet drev, ca 30 mm diameter.

Förpackning säck ca 50 kg. 1 kg, ger ca 30 löpm/kg.

Används bl.a till timmerhus och som fönsterdrev, särskilt vid drevning från insidan.

Frakt tillkommer

6,490 kr Lägg i varukorg
lindrev
Lindrev otjärat

Tjärat lindrev. Används bl.a till timmerhus och som fönsterdrev,  vid drevning från insidan.

Pris 150:-per kg

Kontakt oss för pris och fraktkostnad (olika vikt på ”dockorna)

 

150 kr Lägg i varukorg
drevband
Drevband

DREVBAND Linfiberband

FRAKT TILLKOMMER

 

150 kr2,790 kr Visa produkter
Varmt-hus
Brandskydd – cellulosaisolering

Cellulosaisolering är samlingsnamnet för organsisk lösull, tillverkad av antingen returpapper eller ny träfiber. Returpappersisolering har Bor som brandskydd, medan träfiber har ammoniumpolyfosfat.

Returpapperstillverkarna har ca: 12-17% borsyra/borsalter i sin tillverkning.

Eftersom returpapper redan är urlakat i en tidigare process, saknar den samma naturliga förutsättningar att kunna hantera fukt på som ny träfiber.

Bor fungerar både som en fungicid = verksam som anti röt- och mögelhämmande, samt som brandhämmande. Den innehåller kristallvatten (som gips) vilket frigörs av värme och då får en kylande inverkan.

Bor har alltid varit mycket kontroversiell eftersom den är klassificerad som reproduktionstoxisk, kategori 2, dvsorsakar nedsatt fortplantningsförmåga och kan ge fosterskador.

I små mängder används borsyra som konserveringsmedel i störrom (kaviar) och som antiseptika i hudvårdsmedel. 1 milligram/liter i vatten är otjänligt.

På en normalstor villa där det isoleras golv, vägg och tak är det dock många hundratals kg bor som installeras.

Det sägs från många håll att borsalterna försvinner med fuktvandringen, men det finns inga starka belägg för det i någon rapport av större dignitet.

Ny träfiber (Thermocell) innehåller 5 % ammoniumpolyfosfat som brandskydd.

Fosforsyran i brandskyddet katalyserar en process där vatten bildas som både kyler och kväver elden då syret förbrukas.  Impregneringen ger ett kolskikt på den förbrända ytan, vilket ytterligare ökar brandmotståndet då det skyddar konstruktionsdelarna, i stället för att t.ex smälta bort och släppa fram elden.  Ammoniumpolyfosfatinnehåller både närsalterna kväve och fosfor.

Vilket i teorin innebär att; – om det finns näring, mycket hög fukthalt, hög temperatur och ingen plats för fuktvandring, skulle det kunna skapas förutsättningar för icke önskad tillväxt.

SP (Statens Provningsanstalt) har i sina undersökningar visat att det inte är någon skillnad på vanligt obehandlat trä och Thermocell.

Sunda Hus i Linköping har godkänt Thermocell ur miljösynpunkt, men ej Ekofiber.

Kemikalieinspektonen har gjort likadant.

Vissa ”experter i branschen ” tycker att ammoniumpolyfosfatet är det absolut bästa brandskyddet.

De menar att det har visat sig fungera utmärkt i mer än 25 år, och om man bygger in fukt i konstruktionen där trä mår dåligt, då påverkas ändå hela omgivningen.

Andra tycker att Bor är bättre, så får man acceptera borets hormonstörande bieffekter. Det påverkar ju inte huset, bara människorna.

Läs mer