Flex-200_smallHunton Nativo

 

Hunton Nativo  träfiberskivor (Storlek 565 x 1220 mm) Produktblad

Brandklass:  E      Densitet:   50 kg/kbm       Värmekonduktivitet:   0,038      Värmekapacitet:   2100 J.

Priser  INKLUSIVE  moms

Tjocklek Kvm/pkt Antal i pkt Pris/kvm  Pris/pkt  Pris/pall-pkt Kvm/pall
  40 mm      6,89      10 st     69:00 kr      475 kr  4750 kr /10   68,93
  45 mm      6,89      10 st     75:00 kr      516 kr   5160 kr /10   68,93
  70 mm      4,82        7 st   105:00 kr      506 kr   5060 kr /10   48,20
  95 mm      3,44        5 st   135:00 kr      464 kr  4640 kr /10   34,40
120 mm      2,76        4 st   169:00 kr      466 kr  4660 kr /10   27,60
145 mm      2,76        4 st   205:00 kr      565 kr   4530 kr / 8   22,08
170 mm      1,38        2 st   239:00 kr      330 kr   5174 kr/  14   19,32
200 mm      1,38        2 st   285:00 kr      393kr   4536 kr /10   13,79
220 mm      1,38        2 st   329:00 kr      454 kr   4540 kr /10   13,79

Priserna gäller fritt vår butik. Rabatt 10 % vid köp av en hel pall. OBS! RETUR AV KÖPT ISOLERING AVGÅR 10% 

Ekologisk produkt

Innehåller:
Träfibrer Gra/furu ca 86%
BIKO fibrer ca 6%
Mix av ammoniak och fosforsubstanser ca 8 %
God värmelagringskapacitet
Nativo Träfiberisolering har en rad fördelar. Bland annat har den en värmelagringskapacitet
som är dubbelt jämfört med normal isolering. Det gör att man får en mer stabil inomhustemperatur när det är temperatursvängningar
ute (natt/dag).
Transporterar Fukt
Nativo Träfiberisolering har också en unik förmåga att transportera fukt.
Där normal isolering kan lagra ca 2% fuktighet, kan Nativo Träfiberisolering
lagra hela 20%. Detta är speciellt fördelaktigt när man bygger tjockare
väggar där risken för kondens blir större.
Konstruktioner som ”andas” utan fungerande ångspärr har visat sig ha
en positiv inverkan på inomhusklimatet. I dessa konstruktioner är det en
fördel att använda Nativo Träfiberisolering på grund av sin förmåga att
lagra och transportera fukt genom väggen.
Universal isolering
Nativo Träfiberisolering kan användas till både golv, vägg och tak, både vid
nyproduktion och renovering.
EKOLOGI
Råvaran till alla STEICO isoleringsmaterial kommer från ett hållbart
skogsbruk, som uppfyller de stränga kraven i FSC® (Forest Stewardship
Council). Målet med FSC® är att främja miljövänliga, socialt ansvarstagande
och ekonomiskt hållbara skogsbruk. Följaktligen ger du som använder
Nativo ett betydande bidrag till klimatskyddet.
Ett genomsnittligt träd lagrar cirka 1 ton CO2 (Koldioxid) under sin tillväxt
och på samma gång alstras 0,7 ton syre. CO2 som lagras i träden i form
av kol finns kvar i den färdiga produkten – medan de nyplanterade träden
fortsätter att absorbera växthusgasen CO2 från atmosfären.
BEARBETING – ENKELT OCH ALLERGIVÄNLIGT
Nativo egenskaper kännetecknas av gott kompressionsmotstånd och
dimensionsstabilitet. Skurna storlekar bibehåller sin form. Tack vare materialets
flexibla struktur, kan mindre ojämnheter lätt utjämnas. Nativo, liksom
alla naturfiber isoleringsmaterial, är mycket användarvänlig och orsakar
inte klåda – var sig under sågning eller installation. För att gära bra och
okomplicerade snitt, är det bäst att använda en speciell isoleringskniv eller
elsåg.
Isolersåg Hunton 320 kr/st
Ångbromsduk-Vit H=1,40 m*25 m=35 kvm
Pris 1.000 kr/rulle

 Tejp till ångbromsduk 50 mm*25 m  250 :-/rrl

 

 

KAMPANJ
Hunton Flex 170 mm 1,38m2/paket

Pris per paket fritt vår butik

Hemleverans max 20 mil från vår butik. Begär offert från oss

330 kr 230 kr Lägg i varukorg
Brandskydd – Hunton Nativo

Brandegenskaper hos Hunton Nativo

Hunton Nativo innehåller 6% ammoniumfosfat som brandskydd.
Det utvecklas en process, där vatten bildas som både kyler och kväver elden.
Syret förbrukas vid upphettningen. Det uppstår sen ett skyddande kolskikt.

Kolskiktet ökar brandmotståndet och skyddar konstruktionsdelarna en avsevärt längre tid, i stället för att ex. smälta bort som andra material och släppa fram branden. Kemikalieinspektionen klassar detta ämne som vare sig miljö- eller hälsofarligt.

Tänk på att du kan hålla en tändsticka alldeles vid lågan. Häller du varmt vatten i ett glas eller en mugg, så bränner du dig nästan. Trä leder värmen mycket sämre än glas och sten.

Standardiserade testmetoder återspeglar inte alltid materialets brandmotstånd i praktiken. Om man riktar en flamma från en gasbrännare mot träfiberisoleringen (klass E) och en motsvarande flamma mot mineralull (klass A2), så visar det sig att träfibern förkolnar på ytan medan mineralullen genast smälter och därmed exponerar andra konstruktionsdelar för lågorna.
Konstruktioner i massivt trä har en bättre förmåga att motstå brand än stålbalkar.

HuntonNativo har brandklass E. Det betyder ” icke antändningsbar ”.
Är testat och godkänt via NS-EN ISO 11925-2, vilket innebär att flamman är kortare än 3 sekunder och att det skadade området som mest är 110 mm.

En känd brand är den på Vretens väg i Södertälje. Hela taket rasade ihop men träfiberisoleringen var nästan helt opåverkad. Isoleringen hade helt klart förhindrat brandspridningen. Brandkåren var mycket imponerad.
Brandspridning via takfoten har länge varit ett problem för räddningstjänsten.
Vid en brand söker sig branden uppåt. Lågorna följer fasaden, varma brandgaser och rök stiger. Finns det otätheter kommer dessa att tränga in i intilliggande utrymmen. Panel och råspont kan antändas, heta gaser tränger sig in på vinden och skapar en sekundär brand. Så bli fallet med en ventilerad takfot. Hunton Nativo är typgodkänt utan luftning vid takfoten.
Det frigörs inga skadliga gaser i Hunton Nativo vid brand.
Det är farligare när det brinner idag än det var förr. De senaste årtiondena har många nya syntetiska material tillkommit och därmed förekomsten av möjliga cancerframkallande ämnen i brandrök. Dessa syntetmaterial ”kräver” behandling med flamskyddande kemikalier. Brandrök kan innehålla hälsofarliga halter av fluor, klor, brom, formaldehyd, akrolin, bensen, PVC, PCB m.m.
Röken dödar de flesta människor idag när det brinner. 90%. Inte eldsflammorna. Den största akuta hälsorisken i brandgasen är isocyanater. De är 100 ggr giftigare än cyanid. Det räcker med 160-250 grader. De fräter på lungor, irriterar ögonen. Är cancerframkallande och kan orsaka astma hos en frisk person.

Tommy Hertzberg, på SP Brandteknik:
”Vi fann att mineralull avger höga halter isocyanater. Mest av alla testade produkter. Anledningen är att det finns polyuretan i bindemedlet”.- Det finns tyvärr inga krav på giftighetsnivåer för material när de brinner. (Bara på båtar).

Läs mer
KAMPANJ
Hunton Nativo Cellulosaisolering- Prislista

OBS! PRISERNA GÄLLER ENDAST KAMPANJVAROR I VÅRT LAGER AV HUNTON NATIVO (tidigare Hunton Flex)

VID BESTÄLLNING, (KONTAKTA OSS VIA VÅR MAIL) AV CELLULOSAPRODUKTER GÄLLER ORDINARIE PRISER

 

280 kr465 kr Visa produkter
Drevband

DREVBAND Linfiberband

FRAKT TILLKOMMER

 

150 kr2,790 kr Visa produkter
Lindrev tjärat Säck 50 kg
TJÄRDREV SP
Spunnet drev, ca 30 mm diameter. Förpackning säck ca 50 kg. 1 kg, ger ca 20 löpm/kg. Används bl.a till timmerhus och som fönsterdrev.

Frakt tillkommer

6,750 kr Lägg i varukorg
Lindrev otjärat Säck 50 kg

 

Otjärat lindrev

Spunnet drev, ca 30 mm diameter.

Förpackning säck ca 50 kg. 1 kg, ger ca 30 löpm/kg.

Används bl.a till timmerhus och som fönsterdrev, särskilt vid drevning från insidan.

Frakt tillkommer

6,490 kr Lägg i varukorg
Lindrev otjärat

Tjärat lindrev. Används bl.a till timmerhus och som fönsterdrev,  vid drevning från insidan.

Pris 150:-per kg

Kontakt oss för pris och fraktkostnad (olika vikt på ”dockorna)

 

150 kr Lägg i varukorg
Lindrev tjärat

Tjärat lindrev för drevning av timmerhus utvändigt och som fönsterdrev

Pris 160 kr per kg

Kontakt oss för pris och fraktkostnad (olika vikt på ”dockorna)

 

Läs mer
Linsnöre-Tätningslist

Linsnöre för tätning av innanfönster- dörrar m m.

Pris per löpmeter

 

kr22 kr Visa produkter
PARKETTUNDERLAGSMATTA
PARKETTUNDERLAGSMATTA Linfiberfilt
Stegljudsdämpande matta för trägolv m.m.
Beställningsvara
2,710 kr3,235 kr Visa produkter